Mijn ervaringen met Dorine als therapeute.

Ik heb bij haar familieopstelling gedaan. Haar manier van doen is erg helder, diep voelend. Zij kan die dingen heel goed uitleggen. Haar helderziende vermogen maakte het mogelijk dingen heel goed uit te leggen en de samenhangen zag ik beter achteraf. Voelde mij erg op mijn gemak. Ik heb veel situaties op kunnen helderden en begrijpen. Er is aardig wat opgeruimd uit mijn verleden.
Ik heb haar als een zeer warm en lief mens ervaren.

Lothar Meinen.

Familieopstelling bij Dorine:

Een bijzondere, een mooie, een bijzonder mooie ervaring!
Moeilijk om in woorden uit te leggen wat een familieopstelling bij Dorine zo bijzonder en speciaal maakt, althans voor mij. In het verleden had ik al kennis gemaakt met familieopstellingen en wist van deze toch wel wat magisch aandoende ‘ methodiek ‘. Toen ik bij Dorine met een vraag kwam en zij met mij hier een familieopstelling op liet doen, ervoer ik echt de directe aanwezigheid van, in mijn geval, mijn overleden moeder, die in deze opstelling erg centraal stond. Omdat Dorine beschikt over spirituele talenten kwam mijn moeder ook echt als mijn moeder in het hier en nu over en wist Dorine in de verbinding met haar, voor mij hele wezenlijke zaken bloot te leggen. Dorine kwam direct to the point mbt mijn ingebrachte kwestie. In vorige opstellingen had ik dat niet als zodanig en zo krachtig ervaren, maar nu wel! Naast de specifieke spirituele kwaliteiten van Dorine, die voor mij een duidelijke meerwaarde hebben gehad, is zij ook een warm betrokken professionele coach in het hele proces, die een zeer veilige sfeer creëert waardoor persoonlijke blokkades zoveel mogelijk kunnen verdwijnen.
Het feit dat ik nadien Dorine bij mij thuis uitgenodigd heb om opstellingen aan een paar lieve mensen aan te bieden, toont vlg mij duidelijk aan hoe waardevol ik de opstelling bij haar heb ervaren.
Ik gun iedereen die nog met kwesties in het leven zit , en wie heeft dat niet, een opstelling bij en met Dorine!

Gemma Hectors.

 

Dank je wel voor dit begeleiden van mijn proces. Inzichten, patronen, valkuilen in mijn persoonlijk leven. Het heeft z’n verwerking gehad en ben er rijker uitgekomen, de zware rugzak is een stuk lichter geworden. Meer leven in het nu, het oude los laten en daar door mee bewegen in de soepelere stroom van mijn leven. We blijven leren in liefdevolle aanwezigheid.

Anoniem.